Trang chủKEYWORD_1Khách sạn


Putheavatei Boutique Hotel and Spa
Putheavatei Boutique Hotel and Spa
Giá: 55 $/Người - 67 $/Đôi
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 2.5 km

Khu vực khách sạn: Trang - Đường Angkor

Sokkhak Boutique Resort
Sokkhak Boutique Resort
Giá: 47 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 2.33 km

Khu vực khách sạn: Wat Thmey

Nita by Vo Hotel
Nita by Vo Hotel
Giá: 66 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 2.07 km

Khu vực khách sạn: Wat Thmey

Bunsay Angkor Guesthouse
Bunsay Angkor Guesthouse
Giá: 46 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 2 km

Khu vực khách sạn: Trang - Đường Angkor Wat

Palm Village Resort & Spa
Palm Village Resort & Spa
Giá: 44 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 1.92 km

Khu vực khách sạn:

Pavillon Indochine Boutique Hotel
Pavillon Indochine Boutique Hotel
Giá: 65 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 1.87 km

Khu vực khách sạn: Wat Thmey

Channa's Angkor Homestay
Channa's Angkor Homestay
Giá: 25 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 1.28 km

Khu vực khách sạn: Wat Thmey

Fragrance Angkor Boutique Hotel
Fragrance Angkor Boutique Hotel
Giá: 25 $/Người
Hạng: vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz vietnammap.biz

Khoảng cách: 1.7 km

Khu vực khách sạn: Trang - Đường Angkor Wat